Puan Norzehan Binti Hamzah
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Awam, Gred H14
  Cawangan/Unit : Pentadbiran  
  Sub Unit : Pentadbiran Am  
  E-Mail : norzehan@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2940  
  Bilik : Unit Pentadbiran  
         
BIDANG TUGAS