Puan Nur Ashikin Binti Salehuddin
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Pengurusan Sumber Manusia  
  Sub Unit : Sokongan  
  E-Mail : nur_ashikin@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2997  
  Bilik : Unit Pengurusan Sumber Manusia  
         
BIDANG TUGAS