Puan Nur Aziah Binti Harun
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pegawai Tadbir, Gred N41
  Cawangan/Unit : Kewangan  
  Sub Unit : Antarabangsa  
  E-Mail : nuraziahharun@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883  
  Bilik : Unit Kewangan  
         
BIDANG TUGAS