Puan Nur Azura Binti Mohamad Afandi
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Operasi, Gred N11
  Cawangan/Unit : Pengurusan Rekod  
  Sub Unit : Pengurusan Rekod  
  E-Mail : zura.afandi@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2930  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS