Puan Nurain Binti Yahya
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Setiausaha Pejabat, Gred N29
  Cawangan/Unit : Pejabat TSUB Caw Kew & Pengurusan Aset  
  Sub Unit : Pejabat TSUB Caw Kew & Pengurusan Aset  
  E-Mail : nurain.yahya@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2631  
  Bilik : Pejabat TSUB Caw Kew & Pengurusan Aset  
         
BIDANG TUGAS