Puan Nurazeni Binti Hamzah
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Akauntan, Gred W22
  Cawangan/Unit : Kewangan  
  Sub Unit : Kewangan Am  
  E-Mail : nurazeni@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2597  
  Bilik : Unit Kewangan  
         
BIDANG TUGAS