Puan Nurul Ain Ezadi Binti Bahruddin
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Pentadbiran  
  Sub Unit : Pentadbiran Am  
  E-Mail : nurulainezadi@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3035  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS