Puan Nurul Azwa Binti Kamarudin
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Operasi, Gred N11
  Cawangan/Unit : Pengurusan Rekod  
  Sub Unit : Pengurusan Rekod  
  E-Mail : azwa.kamarudin@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2919  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS