Puan Rohana Binti Madah
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Kewangan  
  Sub Unit : Antarabangsa  
  E-Mail : rohana_madah@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3036  
  Bilik : Unit Kewangan  
         
BIDANG TUGAS