Puan Rosidah Binti Mat Desa
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Kewangan  
  Sub Unit : Gaji & Elaun  
  E-Mail : rosidah_kjs@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3580  
  Bilik : Unit Kewangan  
         
BIDANG TUGAS