Puan Rosmawati Binti Ab Aziz
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Kewangan), Gred W19
  Cawangan/Unit : Pengurusan Aset  
  Sub Unit : Perolehan  
  E-Mail : rosmawati.aziz@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3370  
  Bilik : Unit Pengurusan Aset  
         
BIDANG TUGAS