Encik Saiful Nazri Bin A. Rahman
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pegawai Tadbir & Diplomatik, Gred M52
  Cawangan/Unit : Kewangan  
  Sub Unit : Kewangan  
  E-Mail : saifulnazri@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2874  
  Bilik : Unit Kewangan  
         
BIDANG TUGAS
   
  Bertanggungjawab melaksana dan menyelia peruntukan dan perbelanjaan, kewangan am, pembayaran gaji dan elaun, kutipan hasil, permohonan kelulusan keluar Negara dan kawalan keselamatan bagi IPKKM