Puan Salwani Binti Abdul Wahab
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N22
  Cawangan/Unit : Pengurusan Aset  
  Sub Unit : Perolehan  
  E-Mail : salwani_aw@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2839  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS