Encik Seharin Bin Ismail
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Operasi, Gred N14
  Cawangan/Unit : Pengurusan Rekod  
  Sub Unit : Pengurusan Rekod  
  E-Mail : seharin@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3494  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS