Puan Shahira Noor Binti Ghazali
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Akauntan, Gred W44
  Cawangan/Unit : Kewangan  
  Sub Unit : Gaji & Elaun  
  E-Mail : shahiranoor@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2947  
  Bilik : Unit Kewangan  
         
BIDANG TUGAS