Puan Shakireen Binti Ahmad Masri
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pegawai Tadbir, Gred N41
  Cawangan/Unit : Pengurusan Aset  
  Sub Unit : Pengurusan Aset  
  E-Mail : shakireen@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2956  
  Bilik : Unit Pengurusan Aset  
         
BIDANG TUGAS