Puan Sharfiza Binti Mokhtar
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Penolong Jurutera, Gred JA29
  Cawangan/Unit : Pengurusan Aset  
  Sub Unit : Penyelenggaraan  
  E-Mail : tsha@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3686  
  Bilik : Unit Pengurusan Aset  
         
BIDANG TUGAS