Puan Sharizaa Binti Samsuddin
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir, Gred N29
  Cawangan/Unit : Pengurusan Aset  
  Sub Unit : Penyelenggaraan  
  E-Mail : sharizaa@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2439  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS