Puan Shazleen Nur Binti Azmi
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Pengurusan Aset  
  Sub Unit : Penyelenggaraan  
  E-Mail : shazleen.nur@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3690  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS