Puan Siti Anisah binti Abdul Rafie
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pegawai Tadbir dan Diplomatik, Gred M48
  Cawangan/Unit : Protokol  
  Sub Unit : Protokol  
  E-Mail : anisah.rafie@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3685  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS