Puan Siti Hadijah Binti Md Nasib
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Pengurusan Rekod  
  Sub Unit : Pengurusan Rekod  
  E-Mail : sitihadijah@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2944  
  Bilik : Unit Pentadbiran  
         
BIDANG TUGAS