Puan Siti Mariam Binti Adam
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Operasi, Gred N11
  Cawangan/Unit : Pengurusan Sumber Manusia  
  Sub Unit : Pengurusan & Profesional  
  E-Mail : mariam.adam@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3012  
  Bilik : Unit Pengurusan Sumber Manusia  
         
BIDANG TUGAS