Puan Suhailah Binti Johari
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Pengurusan Sumber Manusia  
  Sub Unit : Sokongan  
  E-Mail : suhailah_j@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3009  
  Bilik : Unit Pengurusan Sumber Manusia  
         
BIDANG TUGAS