Puan Suzana Binti Md Isa
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pegawai Arkib, Gred S48
  Cawangan/Unit : Pengurusan Rekod  
  Sub Unit : Pengurusan Rekod  
  E-Mail : suzana.isa@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2920  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS