Puan Syazwani Amanina Binti Ali
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Pengurusan Sumber Manusia  
  Sub Unit : Latihan & Kerjaya  
  E-Mail : syazwaniamanina@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3209  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS