Puan Syazwani Binti Abd Latif
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pegawai Tadbir & Diplomatik, Gred M41
  Cawangan/Unit : Pentadbiran  
  Sub Unit : Pentadbiran Am  
  E-Mail : syazwani.latif@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2420  
  Bilik : Unit Pentadbiran Am  
         
BIDANG TUGAS