YM Tengku Teh Mariah Binti Tengku Jewa
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pegawai Psikologi, Gred S41
  Cawangan/Unit : Psikologi Kaunseling  
  Sub Unit : Psikologi Kaunseling  
  E-Mail : tgtehmariah@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2813  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS