Puan Tuan Siti Sanihaht Binti Tuan Salleh
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Pengurusan Aset  
  Sub Unit : Pembangunan  
  E-Mail : sanihaht@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2900  
  Bilik : Unit Pengurusan Aset  
         
BIDANG TUGAS