Puan Tun Bahiyah Binti Yahya
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Penolong Akauntan, Gred W36
  Cawangan/Unit : Kewangan  
  Sub Unit : Belanjawan  
  E-Mail : bahiyah.y@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2996  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS