Puan Wahyuni Widya Putri Binti Haji Abdul Jalil
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir, Gred N29
  Cawangan/Unit : Inovasi  
  Sub Unit : Inovasi  
  E-Mail : wahyuni@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 4470  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS