Encik Yazid Bin Malek
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Pengurusan Rekod  
  Sub Unit : Pengurusan Rekod  
  E-Mail : yazid_malek@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883  
  Bilik : Unit Pentadbiran  
         
BIDANG TUGAS