Puan Zainab Binti Tambol
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pegawai Psikologi, Gred S48
  Cawangan/Unit : Psikologi Kaunseling  
  Sub Unit : Psikologi Kaunseling  
  E-Mail : zainabt@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2862  
  Bilik : Unit Psikologi Kaunseling  
         
BIDANG TUGAS
   
  Bertanggungjawab merancang dan melaksanakan urusan perkhidmatan psikologi kaunseling di Kementerian Kesihatan Malaysia, bagi memastikan urusan berkenaan teratur berdasarkan amalan pengurusan aplikasi psikologi yang efektif dan terbaik.