Puan Zakiyah Binti Mat Husin
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N22
  Cawangan/Unit : Pengurusan Sumber Manusia  
  Sub Unit : Latihan & Kerjaya  
  E-Mail : zakiyah@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3773  
  Bilik : Unit Pengurusan Sumber Manusia  
         
BIDANG TUGAS