Encik Zarulerwan Bin Amran
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Operasi, Gred N11
  Cawangan/Unit : Pengurusan Aset  
  Sub Unit : Pengurusan Aset  
  E-Mail : zarulerwan@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2573  
  Bilik : Unit Pengurusan Aset  
         
BIDANG TUGAS