Puan Zunainah Binti Muhammad
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Operasi, Gred N14
  Cawangan/Unit : Pengurusan Rekod  
  Sub Unit : Pengurusan Rekod  
  E-Mail : zunainah_muhammad@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3472  
  Bilik : Unit Pengurusan Rekod  
         
BIDANG TUGAS