Unit Inovasi

on .

Objektif

Untuk menyediakan khidmat pengurusan yang cekap, berkesan dan mesra pelanggan.

Fungsi

  • Merancang, mengurus dan menyelaras aktiviti peningkatan inovasi di KKM
  • Urusetia Jawatan Pemandu Inovasi KKM
  • Urusetia Sambutan Hari Inovasi KKM
  • Menyelaras aktiviti penyemaian budaya inovasi KKM
  • Melaksana program/projek perintis agensi pusat dalam meningkat penyampaian perkhidmatan dan pematuhan PKPA
  • Urusetia pelaksanaan pensijilan MS ISO 9001:2008 BKP