Unit Psikologi Kaunseling

on .

VISI
Memperkasa kesejahteraan insan dan komuniti melalui perkhidmatan psikologi dan kaunseling yang profesional.
 
MISI
Perkhidmatan psikologi dan kaunseling ini diberikan oleh pegawai yang kompeten, berkemahiran dan berdasarkan amalan berasaskan bukti terkini melalui perkhidmatan yang kondusif, terapeutik dan efektif.
 
OBJEKTIF
Melaksanakan perkhidmatan psikologi melalui empat (4) pendekatan iaitu:
arrow 31 xxl Pembangunan - Merancang dan melaksana program psikologi untuk mempertingkatkan potensi serta prestasi pegawai selaras dengan objektif dan matlamat organisasi;
arrow 31 xxl Pembangunan - Membantu mengilap potensi dan kebolehan pegawai melalui penggunaan ujian psikologi,pembimbing rakan sekerja, pementoran dan kaunseling;
arrow 31 xxl Pembangunan - Merancang dan melaksana program psikologi untuk mempertingkatkan keupayaan mengurus minda, emosi, sikap dan tingkah laku melalui kaunseling atau terapi serta mengendalikan krisis yang timbul secara luar jangkan dan memerlukan perhatian serta tindakan segera; dan
arrow 31 xxl Pembangunan - Melaksanakan penyelidikan atau survey berkaitan dengan psikologi dan pengurusan sumber manusia selaras dengan situasi semasa.
 
PIAGAM PELANGGAN
arrow 31 xxl Setiap klien yang dirujuk diberi perkhidmatan dalam tempoh lima (5) hari dari tarikh rujukan diterima.
arrow 31 xxl Setiap sesi kaunseling individu dilaksanakan sekurang-kurangnya 30 minit manakala kaunseling kelompok adalah sekurang-kurangnya 90 minit.
arrow 31 xxl Setiap klien akan diberikan penerangan jelas mengenai perkhidmatan psikologi dan kaunseling. 
 
KPI PERKHIDMATAN PSIKOLOGI KAUNSELING
arrow 31 xxl 80% kes rujukan ke perkhidmatan kaunseling dikendalikan dalam masa lima (5) hari bekerja.
 
OUTPUT KUALITI PERKHIDMATAN
arrow 31 xxl Memberi maklumbalas dan temujanji pertama bagi kes rujukan dalam masa dua (2) hari bekerja.