Unit Pentadbiran

on .

OBJEKTIF

Memberi sokongan Pentadbiran kepada program dan aktiviti Kementerian Kesihatan Malaysia melalui pelaksanaan dasar Pentadbiran berasaskan prosedur – prosedur, arahan – arahan dan pekeliling Pentadbiran yang ditetapkan.

FUNGSI

 • Memproses Penghantaran Surat.
 • Menyelenggara Kenderaan Jabatan.
 • Memproses Penerimaan Surat pos Laju/Berdaftar.
 • Menyelaras Laporan Kad Perakam Waktu Di IPKKM.
 • Memproses Pembukaan Dan Pendaftaran Fail Peribadi.
 • Memproses Fail Pinjaman Peribadi.
 • Menguruskan Inden Minyak.
 • Menguruskan Kenderaan Konsesi Bagi Gred Utama.
 • Menerima Permohonan Penggunaan Kenderaan.
 • Menerima Permohonan Kelulusan Ke Luar Negara Rasmi Dan Persendirian.

Sub Unit Kenderaan

 • Merancang dan mengurus kenderaan dan pengangkutan bagi IPKKM;
 • Menyelaras kes-kes kemalangan kenderaan kerajaan di KKM;
 • Mengurus saman kenderaan;
 • Mengurus pembekalan kereta rasmi jabatan & jawatan (Spanco) bagi KKM

Penempatan kenderaan jabatan boleh dilakukan dengan menggunakan sistem e-kenderaan