Unit Pengurusan Rekod

on .

Fungsi

Pengurusan Fail Peribadi

 • Bertanggungjawab membantu mendaftarkan fail peribadi anggota Kementerian Kesihatan Malaysia.
 • Bertanggungjawab membantu urusan peminjaman dan pemulangan fail peribadi oleh Bahagian-Bahagian lain di IPKKM terutama Bahagian Sumber Manusia.
 • Bertanggungjawab membantu dalam urusan permohonan pelupusan fail peribadi mengikut prosedur dari Jabatan Arkib Negara Malaysia.

Pengurusan Fail Terbuka IPKKM

 • Bertanggungjawab membantu IPKKM membangunkan kod klasifikasi dan Jadual Pelupusan Rekod Fungsian IPKKM sebagai persediaan ke arah penggunaan Digital Document Management System (DDMS).
 • Bertanggungjawab membantu dalam urusan permohonan pelupusan fail am IPKKM.
 • Bertanggungjawab sebagai Registeri bagi mendaftar dan mengendalikan fail am Bahagian Khidmat Pengurusan mengikut perosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan Arkib Negara Malaysia.

Pengurusan Surat

 • Bertanggungjawab membantu dalam urusan penerimaan dan penghantaran surat dari pihak Pos Malaysia dan juga kurier meliputi:
  • Mel Pos Laju
  • Mel Berdaftar
  • Surat-surat serahan tangan
  • Bungkusan dan
  • Mel Udara