Unit Pengurusan Sumber Manusia

on .

Objektif

Memberi perkhidmatan yang berkesan, cekap, cermat dan teratur kepada semua anggota IPKKM dalam hal-hal perkhidmatan terutamanya pembayaran gaji, elaun, pengesahan perkhidmatan, urusan pencen, pelbagai cuti, pencalonan pingat-pingat, Panel Pembangunan Sumber Manusia, pertukaran dan perlanjutan tempoh percubaan dan lain-lain. Selain mengemaskinian data maklumat peribadi dan perkhidmatan anggota ke dalam Sistem HRMIS.

Fungsi

 • Merancang dan melaksanakan semua urusan personel Ibu Pejabat
 • Mengurus hal-hal perkhidmatan personel Ibu Pejabat
 • Mengurus dan mengemaskini rekod-rekod perkhidmatan dan fail personel Ibu Pejabat
 • Urusetia kepada Panel Pembangunan Sumber Manusia Peringkat Ibu Pejabat KKM
 • Merancang, mengurus dan melaksanakan urusan bintang dan pingat Persekutuan/Negeri
 • Urusetia kepada MBJ Peringkat Ibu Pejabat KKM
 • Mengurus urusan perjawatan dan penempatan semua anggota di Ibu Pejabat
 • Mengurus penyediaan Kew. 8
 • Menjalankan urusan naziran perjawatan Ibu Pejabat
 • Mengurus Perisytiharan Harta
 • Mengurus dan melaksanakan urusan HRMIS
 • Mengurus dan menyelaras edaran kursus agensi luar untuk anggota