Unit Kewangan

on .

Objektif

Memberi sokongan kewangan kepada program dan aktiviti Kementerian Kesihatan melalui perlaksanaan dasar kewangan berasaskan prosedur-prosedur, arahan-arahan dan pekeliling kewangan yang ditetapkan.

Fungsi

Sub Unit Belanjawan

 • Menyelaras, memantau dan menganalisa keperluan belanjawan mengurus dan prestasi perbelanjaan bagi Program Pengurusan dan Ibu Pejabat, KKM.
 • Menyelaras penyediaan Perjanjian Program bagi Program Pengurusan untuk dikemukakan kepada Bahagian Kewangan.
 • Menerima dan menyelaras waran peruntukan belanja mengurus dan pembangunan daripada Bahagian Kewangan (Belanjawan) dan mengagihkan kepada PTJ-PTJ 2 di bawah kawalan PTJ 1 peringkat IPKKM.
 • Menyelaras penyediaan laporan-laporan belanjawan bulanan daripada PTJ-PTJ 2 untuk dihantar kepada Bahagian Kewangan selewat-lewatnya pada 10hb bulan berikutnya.
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun bagi IPKKM.

Sub Unit Kewangan Am

 • Menyemak dan meluluskan pembayaran perkhidmatan utiliti seperti penyewaan ruang pejabat, bil-bil elektrik dan telfon perkhidmatan cucian dan lain-lain serta menguruskan bayaran pukal.
 • Mengawal selia dan meluluskan tuntutan perjalanan anggota bil-bil minyak, bil-bil kerosakan kenderaan, penyelenggaraan kenderaan, bil-bil penginapan dan lain-lain yang berkaitan dengan tuntutan peruntukan anggota berkenaan.
 • Mengurus dan menyemak serta melulus permohonan keraian Menteri, Timbalan Menteri, SUPAR, KSU dan KPK serta lain-lain pegawai yang layak mendapat keraian.
 • Mengurus permohonan kelulusan dan bayaran di bwah AP58(a).
 • Mengurus permohonan pinjaman komputer.
 • Mengurus permohonan sara ubat.
 • Menguruskan permohonan dan bayaran subsidi TASKA.
 • Menguruskan permohonan dan Bayaran Balik Upah Jahit Pakaian Seragam & Kasut. 
 • Menguruskan bayaran Pakaian Isitiadat/Pakaian Panas dan Bayaran Balik Black Tie/ Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi.
 • Menguruskan bayaran Poslaju Bahagian Kejururawatan dan Daftaran.
 • Menguruskan bayaran Tuntutan Perjalanan Dalam dan Luar Negara.
 • Menguruskan permohonan bayaran yuran melalui telegraphic transfer.
 • Menguruskan tender dan bayaran mesin fotostat.
 • Menguruskan bayaran ceramah.
 • Menguruskan permohonan dan bayaran Insuran Kesihatan dan Perjalanan ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian

Sub Unit Gaji dan Elaun

 • Mengurus urusan pembayaran gaji, elaun dan kemudahan kewangan lain kepada anggota IPKKM termasuk penyandang jawatan simpanan latihan.
 • Mengurus urusan potongan KWSP, cukai pendapatan dan lain-lain urusan potongan gaji.

Sub Unit Hasil

 • Memastikan pengurusan rekod dan rekod perakaunan terimaan dan hasil dilaksanakan dengan teliti dan betul selaras dengan fungsi sebagai pemungut hasil utama.

Sub Unit Luar Negara

Memproses Permohonan Perjalanan Ke Luar Negara Atas Urusan Rasmi (menggunakan peruntukan di bawah Program Khusus atau melibatkan tajaan) dan Persendirian.