DIREKTORI STAF - SEMUA
STAF PEJABAT CAWANGAN SUMBER MAKLUMAT & REKOD

Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Puan Rahimah Binti Haji Ahmad
Pustakawan, Gred S54 (M)
Pejabat Caw Sumber Maklumat & Rekod
Sumber Maklumat
rahimah.ahmad@moh.gov.my
+ 603-8883 3483
Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Puan Zahidah Binti Zainal
Pembantu Setiausaha Pejabat, Gred N19
Pejabat Caw Sumber Maklumat & Rekod
Sumber Maklumat
zahidah.zainal@moh.gov.my
+ 603-8883 2556
Jumlah Staf =2