DIREKTORI STAF - SEMUA
STAF UNIT KESELAMATAN

Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Encik Ismail Bin Hj. Md Sohot
Pegawai Keselamatan, Gred KP44
Keselamatan
Keselamatan
ismail.sohot@moh.gov.my
+ 603-8883 2959
Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Encik Mohd Sahli Bin Ismail
Penolong Pegawai Keselamatan, Gred KP38
Keselamatan
Penyelarasan & Pematuhan
sahli@moh.gov.my
+ 603-8883 3519
Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Puan Nur Adah Amni binti Menggong
Penolong Pegawai Keselamatan, Gred KP29
Keselamatan
Kawalan Keselamatan
adah@moh.gov.my
+ 603-8883 3017
Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Encik Wan Mohd Aidilfitri Bin Mohd Yusoff
Pengawal Keselamatan, Gred KP14
Keselamatan
Penyelarasan & Pematuhan
mohdaidilfitri@moh.gov.my
+ 603-8883 2994
Jumlah Staf =4