DIREKTORI STAF - SEMUA
STAF UNIT KPI

Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Cik Masrina Binti Marsono
Pegawai Tadbir & Diplomatik, Gred M48
KPI
KPI
masrina.m@moh.gov.my
+ 603-8883 3751
Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Encik Azli Bin Abdul Aziz
Pegawai Tadbir & Diplomatik, Gred M44
KPI
KPI
azli.aziz@moh.gov.my
+ 603-8883 3757
Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Cik Nur Atiqah binti Jasmi
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
KPI
KPI
nuratiqah.jasmi@moh.gov.my
+ 603-8883 3643
Jumlah Staf =3