DIREKTORI STAF - SEMUA
STAF UNIT PARLIMEN

Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Encik Abdul Manap Bin Hamdi
Pegawai Tadbir dan Diplomatik, Gred M48
Parlimen
Parlimen
abd_manap@moh.gov.my
+ 603-8883 4581
Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Encik Suhaizam Shahrul Affendy Bin Suhaimi
Pegawai Tadbir & Diplomatik, Gred M44
Parlimen
Parlimen
suhaizam@moh.gov.my
+ 603-8883 3806
Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Encik Mohamad Haffiz Kunnaini Bin Mohmad
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
Parlimen
Parlimen
haffizkunnaini@moh.gov.my
+ 603-8883 2835
Nama
Jawatan
Cawangan/Unit
Sub Unit
Email
Tel
:
:
:
:
:
:
Puan Lydia Nafhatun Binti Mohd Ali
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
Parlimen
Parlimen
nafhatun@moh.gov.my
+ 603-8883 3000
Jumlah Staf =4