Encik Arzammullah Bin Abd Rahman
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N19
  Cawangan/Unit : Inovasi & Kualiti  
  Sub Unit : Inovasi & Kualiti  
  E-Mail : arzamm@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 3591  
  Bilik :  
         
BIDANG TUGAS