Encik Zaihirman Bin Ramli
MAKLUMAT PERIBADI
         
  Jawatan : Pembantu Operasi, Gred N11
  Cawangan/Unit : Inovasi & Kualiti  
  Sub Unit : Inovasi & Kualiti  
  E-Mail : temp_zaihirman@moh.gov.my  
  Telefon : + 603 8883 2886  
  Bilik : Unit Pentadbiran  
         
BIDANG TUGAS