Cawangan Pengurusan Am

on .

Cawangan ini dikendalikan oleh Pejabat Timbalan Setiausaha Bahagian (Pengurusan Am).

hamzah

Timbalan Setiausaha Bahagian (PA)
Encik Mohd Hamzah Murghayah Bin Abdullah

Membantu Setiausaha Bahagian (Pengurusan) dalam:-

 • Merancang,menyelaras,memantau dan melaksanakan aktivti-aktivti Bahagian Pengurusan selaras dengan objektifnya di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).
 • Menyelia pelaksanaan hal-hal berkaitan dengan perkhidmatan untuk semua anggota Pengurusan Tertinggi, anggota Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia (IPKKM) dan anggota jawatan simpanan latihan.
 • Menguruskan urusan penganugerahan darjah-darjah kebesaran/pingat persekutuan dan di Jabatan Kesihatan Negeri (JKN).
 • Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti-aktiviti peningkatan kualiti dan produktiviti KKM iaitu Performance Indicator (Program Pengurusan) dan Pelaksanaan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) berkaitan dengan kualiti dan produktiviti.
 • Menyelia pelaksanaan mesyuarat-mesyuarat seperti berikut:-
  • Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia (Peringkat Ibu Pejabat);
  • Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan; dan
  • Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kualiti dan Produktiviti, KKM. 
 • Menyelia pelaksanaan pengurusan majlis seperti berikut:- Memantau pelaksanaan aktiviti dan perkhidmatan psikologi kaunseling di IPKKM dan Jabatan Kesihatan Negeri (JKN).
  • Perhimpunan Bulanan, KKM;
  • Sambutan Hari Kualtii, KKM;
  • Majlis JasaMu Dikenang bagi anggota yang bertukar dan bersara; dan
  • Hari-hari sambutan KKM yang lain. 
 • Memantau perkara-perkara berkaitan Pentadbiran Am seperti berikut:- Memantau urusan pelantikan Ahli Lembaga Pelawat Hospital seluruh Negara.
  • Pengurusan TASKA dan Kafeteria KKM
  • Pengurusan perakam waktu
  • Pengurusan kenderaan dan pengangkutan bagi IPKKM
 • Menyelaras hal ehwal pengurusan majlis rasmi oleh IPKKM, JKN, agensi kerajaan lain dan berkaitan keagamaan dan perayaan.
 • Mengurus lawatan tetamu KKM dalam dan luar Negara
 • Membantu urusan protokol dalam majlis perasmian, pecah tanah institusi di bawah KKM.
 • Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Setiausaha Bahagian (Khidmat Pengurusan).

 Unit-unit di bawah Cawangan Pengurusan Am

 • Unit Psikologi Kaunseling 
 • Unit Hal Ehwal Islam (UHEI)   
  • Sub Unit Pembangunan Kapasiti Perubatan
  • Sub Unit Dakwah dan Pentadbiran
 • Unit Pentadbiran
  • Sub Unit Pentadbiran Am
  • Sub Unit Penyelarasan
  • Sub Unit Kenderaan
  • Sub Unit Protokol
 • Unit Pengurusan Sumber Manusia
  • Sub Unit Personel
  • Sub Unit HRMIS 
  • Sub Unit Perjawatan
  • Sub Unit Tatatertib
  • Sub Unit Kerjaya