Unit Pentadbiran

on .

Pentadbiran Am
tick red Menyelaras Majlis Perhimpunan Bulanan KKM
tick red Menyelaras urusan pentadbiran dan mesyuarat penyelarasan serta memantau TASKA KKM
tick red Menyelaras mesyuarat penyelarasan dan memantau Kafeteria Blok E7, KKM
tick red Menyelaras aktiviti sepanjang Bulan Kebangsaan, Perbarisan Hari Kebangsaan dan Perbarisan Hari Pekerja
tick red Menyelaras laporan Kad Perakam Waktu IPKKM
tick red Menyediakan laporan Kajian Sihat kepada Bahagian Pemakanan
tick red Menyelaras urusan tempahan bilik Gerakan Aras 4 dan Dewan Serbaguna Aras 8, Blok E7
tick red Menyelaras urusan logistik bagi keperluan mesyuarat, seminar, bengkel dan kursus di IPKKM
tick red Menyelaras tempahan makanan bagi mesyuarat melibatkan Pejabat YBMK, YBTMK dan mesyuarat yang dipengerusikan oleh TKSU (P)
tick red Menguruskan bekalan bahan mentah / kering bagi Pengurusan Tertinggi dan BKP, KKM
tick red Menyelaras proses pemasangan poster pemberitahuan di IPKKM
 
Penyelarasan
tick red Menyelaras Mesyuarat Majlis bersama Jabatan (MBJ) IPKKM serta pemantauan pelaksanaan MBJ peringkat JKN, Institusi dan Agensi dibawah KKM
tick red Menyelaras proses pelantikan Ahli Lembaga Pelawat Hospital dan Ahli Lembaga Pelawat Hospital Psikiatri seluruh negara
tick red Menyelaras urusan Tempat Letak Kereta(TLK) Basement dan Tempat Letak Kereta(TLK) berbayar IPKKM
tick red Menyelaras mesyuarat Jawatankuasa Audit Dalaman EKSA Zon Pengurusan,BKP IPKKM
tick red Menyelaras mesyuarat Pengurusan Bahagian Khidmat Pengurusan (SUB bersama TSUB dan Ketua Unit)
tick red Menyelaras, membantu TKSU(P) dalam aktiviti Program Pengurusan KKM
tick red Menyelaras Bahagian Khidmat Pengurusan bagi Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) KKM
tick red Menyelaras dan memantau Pencapaian Piagam Pelanggan BKP
tick red Menyelaras dan memantau E-Direktori BKP KKM
tick red Menyelaras hebahan penyertaan KKm bagi Hari-hari Sambutan Peringkat kebangsaan dan menyelaras aktiviti peringkat KKm seperti Hari Sukan Negara
 
Kenderaan
tick red Memproses permohonan tempahan kenderaan IPKKM secara atas talian melalui sistem e-kenderaan
tick red Mengurus pengagihan jadual tugasan pemandu kenderaan BKP
tick red Mengurus pembekalan dan penggantian Kereta Rasmi Jawatan (KRJ) bagi pegawai JUSA dan kereta jabatan sewaan SPANCO di seluruh KKM
tick red Menyelaras urusan kemalangan kenderaan jabatan di seluruh KKM
tick red Mengurus Pembelian Kereta Rasmi Jawatan selepas bersara (OTP) bagi Pegawai JUSA di seluruh KKM
tick red Mengurus kad inden minyak Kereta Rasmi Jawatan (KRJ) bagi Pegawai JUSA IPKKM dan kenderaan jabatan BKP
tick red Mengurus kad sistem bayaran tol tanpa resit (KSBTTR) Kereta Rasmi Jawatan (KRJ) bagi Pegawai Pengurusan Tertinggi IPKKM dan kenderaan jabatan BKP
tick red Mengurus penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan jabatan BKP
tick red Menyelaras saman kenderaan jabatan IPKKM
tick red Mengurus pelupusan dan penggantian serta pemeriksaan tahunan kenderaan jabatan BKP
 
Protokol
tick red Menyelaras hal ehwal pengurusan Majlis Rasmi oleh IPKKM, JKN, agensi kerajaan lain, termasuk Majlis berkaitan Keagamaan dan Majlis Perayaan
tick red Mengurus majlis rasmi di IPKKM
tick red Memberi khidmat runding dan nasihat mengenai urusan protokol di KKM
tick red Menyelaras dan melaksanakan urusan protokol dan logistik bagi persidangan / seminar bertaraf kebangsaaan dan antarabangsa di KKM