Unit Pentadbiran

on .

Pentadbiran Am
tick red Menyelaras Majlis Perhimpunan Bulanan KKM
tick red Menyelaras urusan pentadbiran dan mesyuarat penyelarasan serta memantau TASKA KKM
tick red Menyelaras mesyuarat penyelarasan dan memantau Kafeteria Blok E7, KKM
tick red Menyelaras aktiviti sepanjang Bulan Kebangsaan, Perbarisan Hari Kebangsaan dan Perbarisan Hari Pekerja
tick red Menyelaras laporan Kad Perakam Waktu IPKKM
tick red Menyediakan laporan Kajian Sihat kepada Bahagian Pemakanan
tick red Menyelaras urusan tempahan bilik Gerakan Aras 4 dan Dewan Serbaguna Aras 8, Blok E7
tick red Menyelaras urusan logistik bagi keperluan mesyuarat, seminar, bengkel dan kursus di IPKKM
tick red Menyelaras tempahan makanan bagi mesyuarat melibatkan Pejabat YBMK, YBTMK dan mesyuarat yang dipengerusikan oleh TKSU (P)
tick red Menguruskan bekalan bahan mentah / kering bagi Pengurusan Tertinggi dan BKP, KKM
tick red Menyelaras proses pemasangan poster pemberitahuan di IPKKM
 
Penyelarasan
tick red Merancang, menyelaras dan menilai polisi-polisi berkaitan pengurusan, keselamatan, penyelenggaraan dan lain-lain di KKM
tick red Mengurus hal ehwal Parlimen KKM
tick red Penyelarasan pelantikan Ahli Lembaga Pelawat Hospital seluruh negara
tick red Menyelaras, membantu TKSU(P) dalam aktiviti Program Pengurusan KKM
tick red Menyelaras penyertaan KKM bagi Hari-hari Sambutan Peringkat Kebangsaan
 
Kenderaan
tick red Menyelaras kes-kes kemalangan kenderaan kerajaan di KKM
tick red Merancang dan mengurus kenderaan dan pengangkutan di KKM
tick red Mengurus saman kenderaan
tick red Mengurus pembekalan kereta rasmi jabatan dan jawatan (Spanco) bagi KKM