Unit Pengurusan Sumber Manusia

on .

 Personel
tick red Merancang dan melaksanakan semua urusan personel IPKKM
tick red Mengurus dan menyelaras urusan perkhidmatan anggota IPKKM seperti penempatan, opsyen, perkhidmatan, kemudahan, kenaikan pangkat, pergerakan gaji, persaraan dan lain-lain
tick red Penyediaan Kew.8 dan pengemaskinian Buku Perkhidmatan Kerajaan dan penyediaan Kew.8
tick red Urusetia Panel Penempatan Anggota Baru dan Bertukar Masuk bagi kumpulan pelaksana IPKKM
tick red Mengurus dan menyelaras urusan perkhidmatan Pekerja Sambilan Harian di IPKKM
 
HRMIS
tick red Pengurusan HRMIS IPKKM
tick red Memantau urusan perisytiharan harta, pelaksanaan SKT / LNPT dan data tidak berintegriti IPKKM
tick red Mengemaskini data perjawatan berdasarkan Waran Perjawatan terkini dalam sistem HRMIS
tick red Mengurus data perkhidmatan anggota IPKKM
 
Perjawatan
tick red Menyelaras pengemaskinian senarai isi kosong perjawatan IPKKM
tick red Mengemaskini data perjawatan berdasarkan Waran Perjawatan terkini secara manual
tick red Sediakan Data JIK berdasarkan keperluan Skim Perkhidmatan dan Bahagian
 
Tatatertib
tick red Menguruskan urusan tatatertib bagi kumpulan pelaksana di IPKKM dan Kolej
tick redUrusetia kepada Lembaga Tatatertib Kumpulan Pelaksana No.2 IPKKM
 
Kerjaya
tick red Urusetia Anugerah Darjah Kebesaran, Bintang serta Pingat Persekutuan, Wilayah Persekutuan dan Negeri - Negeri Persekutuan
tick red Urusetia PPSM peringkat IPKKM bagi APC, PPC, Pergerakan Gaji, dan Exit Policy
tick red Merancang, mengurus, menilai dan memantau keperluan latihan anggota BKP
tick red Mengurus Program Transformasi Minda (PTM) bagi kumpulan Pelaksana IPKKM, Kolej dan Institusi